Tờ rơi, Flyer


BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI

QUY CÁCH IN: Giấy Couche 150gsm   l   In 4 màu   l  Cắt thành phẩm

Kích thước

Số lượng Thành tiền
Thời gian 1 ngày Thời gian 3 ngày

 

 

 

A5

500 tờ 1.200.000đ 700.000đ
1.000 tờ 2.100.000đ 900.000đ
2.000 tờ 4.000.000đ 1.100.000đ
3.000 tờ   1.300.000đ
5.000 tờ   1.600.000đ
10.000 tờ   2.500.000đ

 

 

 

A4

500 tờ 2.400.000đ 900.000đ
1.000 tờ 4.000.000đ 1.100.000đ
2.000 tờ 6.000.000đ 1.400.000đ
3.000 tờ   1.600.000đ
5.000 tờ   2.000.000đ
10.000 tờ   3.500.000đ

 

 

 

A3

500 tờ 4.500.000đ 1.300.000đ
1.000 tờ   1.400.000đ
2.000 tờ   1.900.000đ
3.000 tờ   2.700.000đ
5.000 tờ   3.100.000đ
10.000 tờ   5.000.000đ