ico

In nhanh

In và giao hàng trong ngày
ico

Tạo uy tín - An thành công

In An Tạo cam kết giá tốt nhất, thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất
Trang chủ Biểu mẫu Biểu mẫu giấy Carbonless

Biểu mẫu giấy Carbonless

Biểu mẫu khổ 10x14cm

Số lượng 2 Liên 3 Liên Thời gian giao hàng
In 1 màu In 4 màu In 1 màu In 4 màu
10 cuốn 420.000 500.000 500.000 590.000 1 – 2 ngày
20 cuốn 590.000 730.000 720.000 880.000 1 – 2 ngày
30 cuốn 810.000 1.020.000 1.000.000 1.260.000 1 – 2 ngày
40 cuốn 1.000.000 1.320.000 1.240.000 1.570.000 1 – 2 ngày
50 cuốn 1.200.000 1.550.000 1.500.000 1.910.000 1 – 2 ngày
100 cuốn 2.200.000 2.600.000 2.800.000 3.300.000  
200 cuốn 4.000.000 4.600.000 5.000.000 6.200.000  

 

Biểu mẫu khổ A5

Số lượng 2 Liên 3 Liên Thời gian giao hàng
In 1 màu In 4 màu In 1 màu In 4 màu
10 cuốn 520.000 590.000 610.000 700.000 1 – 2 ngày
20 cuốn 810.000 940.000 970.000 1.170.000 1 – 2 ngày
30 cuốn 1.100.000 1.290.000 1.320.000 1.590.000 1 – 2 ngày
40 cuốn 1.360.000 1.600.000 1.640.000 2.000.000 1 – 2 ngày
50 cuốn 1.620.000 1.950.000 2.000.000 2.400.000 1 – 2 ngày
100 cuốn 2.850.000 3.500.000 3.600.000 4.400.000  
200 cuốn 4.900.000 6.200.000 6.400.000 8.000.000  

 

Biểu mẫu khổ A4

Số lượng 2 Liên 3 Liên Thời gian giao hàng
In 1 màu In 4 màu In 1 màu In 4 màu
10 cuốn 710.000 1.140.000 910.000 1.540.000 1 – 2 ngày
20 cuốn 1.120.000 1.840.000 1.480.000 2.420.000 1 – 2 ngày
30 cuốn 1.590.000 2.360.000 2.160.000 3.360.000 1 – 2 ngày
40 cuốn 2.000.000 2.960.000 2.680.000 4.160.000 1 – 2 ngày
50 cuốn 2.450.000 3.450.000 3.300.000 4.800.000 1 – 2 ngày
100 cuốn 4.500.000 6.400.000 6.200.000 8.900.000