ico

In nhanh

In và giao hàng trong ngày
ico

Tạo uy tín - An thành công

In An Tạo cam kết giá tốt nhất, thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất
Trang chủ Biểu mẫu Biểu mẫu giấy Fort

Biểu mẫu giấy Fort

Biểu mẫu giấy Fort – 100 tờ / cuốn – Đóng cuốn dán keo đầu

Số lượng

Khổ 10 x 15cm Khổ A5 Khổ A4
In 1 màu In 4 màu In 1 màu In 4 màu    
10 cuốn 660.000 1.220.000 860.000 1.740.000    
20 cuốn 1.040.000 2.400.000 1.680.000 3.300.000    
30 cuốn 1.420.000 2.920.000 2.460.000 4.360.000    
40 cuốn 1.800.000 3.640.000 3.200.000 5.400.000    
50 cuốn 2.200.000 4.520.000 3.740.000 6.500.000