Biểu mẫu giấy Fort

Biểu mẫu giấy Fort – 100 tờ / cuốn – Đóng cuốn dán keo đầu

Số lượng

Khổ 10 x 15cm Khổ A5 Khổ A4
In 1 màu In 4 màu In 1 màu In 4 màu    
10 cuốn 660.000 1.220.000 860.000 1.740.000    
20 cuốn 1.040.000 2.400.000 1.680.000 3.300.000    
30 cuốn 1.420.000 2.920.000 2.460.000 4.360.000    
40 cuốn 1.800.000 3.640.000 3.200.000 5.400.000    
50 cuốn 2.200.000 4.520.000 3.740.000 6.500.000    

 

0
    Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 0
Tổng 0