ico

In nhanh

In và giao hàng trong ngày
ico

Tạo uy tín - An thành công

In An Tạo cam kết giá tốt nhất, thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất

Tời rơi C100

GIÁ IN TỜ RƠI LẤY NGAY
Số lượng (Tờ) Đơn giá (VNĐ) Cấn và xếp 2 đường Thời gian giao hàng
Khổ A5 Khổ A4 Khổ A3
200 2.400đ 4.800đ 9.600đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
300 2.200đ 4.400đ 8.800đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
400 2.100đ 4.200đ 8.400đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
500 2.000đ 4.000đ 8.000đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
1.000 1.900đ 3.800đ 7.600đ + 300đ / tờ 1 – 3 giờ
2.000 1.850đ 3.700đ 3.700đ + 200đ / tờ 1 – 3 giờ

 

GIÁ IN TỜ RƠI GIÁ RẺ
Số lượng (Tờ) Đơn giá (VNĐ) Cấn và xếp 2 đường Thời gian giao hàng
Khổ A5 Khổ A4 Khổ A3
1.000 650đ 1.300đ +300đ
2.000 340đ 560đ 1.120đ +200đ 3 ngày
3.000 330đ 540đ 1.080đ +180đ 3 ngày
4.000 320đ 520đ 1.040đ +160đ 3 ngày
5.000 300đ 500đ 1.000đ +150đ 3 ngày
6.000 290đ 480đ 960đ +140đ 3 ngày
7.000 280đ 460đ 920đ +130đ 3 ngày
8.000 270đ 440đ 880đ +120đ 3 ngày
9.000 260đ 430đ 860đ +110đ 3 ngày
10.000 230đ 360đ 720đ +100đ 3 ngày