Tời rơi C250

GIÁ IN TỜ RƠI LẤY NGAY
Số lượng (Tờ) Đơn giá (VNĐ) Cấn và xếp 2 đường Thời gian giao hàng
Khổ A5 Khổ A4 Khổ A3
200 3.150đ 5.600đ 9.800đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
300 2.870đ 5.100đ 9.200đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
400 2.730đ 4.880đ 8.710đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
500 2.620đ 4.760đ 8.450đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
1.000 2.390đ 4.220đ 7.910đ + 300đ / tờ 1 – 3 giờ
2.000 2.120đ 3.960đ 7.640đ + 200đ / tờ 1 – 3 giờ

 

GIÁ IN TỜ RƠI GIÁ RẺ
Số lượng (Tờ) Đơn giá (VNĐ) Cấn và xếp 2 đường Thời gian giao hàng
Khổ A5 Khổ A4 Khổ A3
1.000 1.800đ +300đ
2.000 1.400đ +200đ 3 ngày
3.000 +180đ 3 ngày
4.000 +160đ 3 ngày
5.000 +150đ 3 ngày
6.000 +140đ 3 ngày
7.000 +130đ 3 ngày
8.000 +120đ 3 ngày
9.000 +110đ 3 ngày
10.000 +100đ 3 ngày

 

0
    Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 0
Tổng 0