ico

In nhanh

In và giao hàng trong ngày
ico

Tạo uy tín - An thành công

In An Tạo cam kết giá tốt nhất, thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất

Tời rơi C250

GIÁ IN TỜ RƠI LẤY NGAY
Số lượng (Tờ) Đơn giá (VNĐ) Cấn và xếp 2 đường Thời gian giao hàng
Khổ A5 Khổ A4 Khổ A3
200 2.400đ 4.800đ 9.600đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
300 2.200đ 4.400đ 8.800đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
400 2.100đ 4.200đ 8.400đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
500 2.000đ 4.000đ 8.000đ 300.000đ / lô 1 – 3 giờ
1.000 1.900đ 3.800đ 7.600đ + 300đ / tờ 1 – 3 giờ
2.000 1.850đ 3.700đ 3.700đ + 200đ / tờ 1 – 3 giờ

 

GIÁ IN TỜ RƠI GIÁ RẺ
Số lượng (Tờ) Đơn giá (VNĐ) Cấn và xếp 2 đường Thời gian giao hàng
Khổ A5 Khổ A4 Khổ A3
1.000 1.800đ +300đ
2.000 1.400đ +200đ 3 ngày
3.000 +180đ 3 ngày
4.000 +160đ 3 ngày
5.000 +150đ 3 ngày
6.000 +140đ 3 ngày
7.000 +130đ 3 ngày
8.000 +120đ 3 ngày
9.000 +110đ 3 ngày
10.000 +100đ 3 ngày