ico

In nhanh

In và giao hàng trong ngày
ico

Tạo uy tín - An thành công

In An Tạo cam kết giá tốt nhất, thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất
Trang chủ Ấn phẩm khác Vé sự kiện

Vé sự kiện

BẢNG GIÁ IN VÉ SỰ KIỆN

QUY CÁCH IN: Giấy Fort 250gsm (hoặc giấy Couche 250gsm)   l   Chạy răng cưa   l  Chạy số nhảy (hoặc Barcode)

Kích thước: 14,5 x 20,5cm, chạy răng cưa 1 đường, in số nhảy
Số lượng Thành tiền Thời gian
In 1 mặt In 2 mặt
100 280.000 360.000 1 ngày
200 350.000 600.000 1 ngày
300 550.000 875.000 1 ngày
400 650.000 1.100.000 1 ngày
500 760.000 1.350.000 1 ngày
600 830.000 1.450.000 1 ngày
700 910.000 1.580.000 1 ngày
800 980.000 1.700.000 1 ngày
900 1.030.000 1.800.000 1 ngày
1.000 1.080.000 1.900.000 1 ngày
Kích thước: 10 x 20cm, chạy răng cưa 1 đường, in số nhảy
Số lượng Thành tiền Thời gian
In 1 mặt In 2 mặt
100 150.000 210.000 1 ngày
200 250.000 420.000 1 ngày
300 380.000 560.000 1 ngày
400 450.000 780.000 1 ngày
500 540.000 900.000 1 ngày
600 600.000 1.040.000 1 ngày
700 660.000 1.180.000 1 ngày
800 720.000 1.260.000 1 ngày
900 780.000 1.360.000 1 ngày
1.000 830.000 1.464.000 1 ngày