Giá gia công sau in

Xưởng in An Tạo nhận gia công sau in trọn gói: Cán màng, đóng cuốn, bế dán, ép kim….

GIA CÔNG TÚI GIẤY

Số lượng Giá
Khổ trải dưới 54×79 – dây thường 1.600đ/ cái
Khổ trải lớn hơn 54×79 – dây thường 1.800đ/ cái
Túi nối 1.800đ/ cái
Lô tối thiểu 800.000đ

GIA CÔNG CẤN – RĂNG CƯA

Số lượng Giá
1.000 tờ 120.000đ
2.000 tờ 170.000đ
3.000 tờ 220.000đ
4.000 tờ 260.000đ
5.000 tờ 300.000đ
6.000 tờ 330.000đ
7.000 tờ 350.000đ
8.000 tờ 380.000đ
9.000 tờ 430.000đ
10.000 tờ 500.000đ
20.000 tờ 800.000đ

GIA CÔNG KHÔNG LỖ + BO GÓC

Tính lô: 200.000đ Số lượng nhiều: 15đ/ tờ

GIA CÔNG XẾP TỜ GẤP 1 ĐƯỜNG & 2 ĐƯỜNG

Số lượng Giá
1.000 tờ 250.000đ
2.000 tờ 300.000đ
3.000 tờ 350.000đ
4.000 tờ 400.000đ
5.000 tờ 450.000đ
6.000 tờ 500.000đ
7.000 tờ 550.000đ
8.000 tờ 600.000đ
9.000 tờ 650.000đ
10.000 tờ 700.000đ
>10.000 tờ 50đ/tờ

GIA CÔNG CÁN MÀNG

Màng bóng: 2.200đ/m2 Màng mờ: 2.400đ/m2
Cán màng lô: 200.000đ

GIA CÔNG RỌC DEMI

Tính lô: 300.000đ Số lượng lớn: 8đ/con

GIA CÔNG LỊCH ĐỂ BÀN

Kích thước 22x16cm

Carton 1200gsm, bồi, lò xo, bồi, đóng cuốn

14.000đ / cuốn
Kích thước 20x15cm

Carton 1200gsm, bồi, lò xo, bồi, đóng cuốn

12.000đ / cuốn

GIA CÔNG ĐÓNG KEO GÁY

Tính lô: 150.000đ Số lượng lớn: 4.000đ/ cuốn

GIA CÔNG ĐÓNG GHIM LỒNG

Tính lô: 100.000đ Số lượng lớn: 25đ/ trang

GIA CÔNG BẾ

Tính lô: 500.000đ Số lượng lớn: 200đ/ nhịp

GIA CÔNG BẾ DÁN HỘP GIẤY

Tính lô: 500.000đ Số lượng lớn: 150đ/ cái