Giá gia công sau in

GIA CÔNG TÚI GIẤY
Số lượng Giá
Túi nhỏ hơn 21 x 30 x 10cm (dây thường) 1.400đ/ cái
Túi lớn hơn 21 x 30 x 10cm (dây thường) 1.600đ/ cái
Túi nối 1.550đ/ cái
Túi quai giấy dán 1.900đ/ cái
Túi dây tơ 2.200đ/ cái
Túi giây ruy băng dán 2.200đ/ cái
Lô tối thiểu 600.000đ

 

GIA CÔNG CẤN – RĂNG CƯA
Số lượng Giá
1.000 tờ 120.000đ
2.000 tờ 170.000đ
3.000 tờ 220.000đ
4.000 tờ 260.000đ
5.000 tờ 300.000đ
6.000 tờ 330.000đ
7.000 tờ 350.000đ
8.000 tờ 380.000đ
9.000 tờ 430.000đ
10.000 tờ 500.000đ
20.000 tờ 800.000đ

 

GIA CÔNG KHÔNG LỖ + BO GÓC
Tính lô: 150.000đ Số lượng nhiều: 10đ/ tờ

 

GIA CÔNG XẾP TỜ GẤP 1 ĐƯỜNG & 2 ĐƯỜNG
Số lượng Giá
1.000 tờ 250.000đ
2.000 tờ 300.000đ
3.000 tờ 350.000đ
4.000 tờ 400.000đ
5.000 tờ 450.000đ
6.000 tờ 500.000đ
7.000 tờ 550.000đ
8.000 tờ 600.000đ
9.000 tờ 650.000đ
10.000 tờ 700.000đ
>10.000 tờ 50đ/tờ

 

GIA CÔNG CÁN MÀNG
Màng bóng: 2.100đ/m2 Màng mờ: 2.300đ/m2
Cán màng lô: 200.000đ

 

GIA CÔNG DỌC DEMI
Tính lô: 300.000đ Số lượng lớn: 5đ/con
0
    Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 0
Tổng 0